Vad tråkigt att din mobil/surfplatta har gått sönder. Den här guiden är för dig som vill använda dig av din garanti eller som inte har försäkring via Mobilverkstan.

Först gör du så här:

Innan du startar ett reparationsärende behöver du ta bort eventuellt kodlås som du har på mobilen. Har du en Apple-produkt behöver du dessutom avaktivera Hitta min iPhone/iPad. Både kodlås och Hitta min iPhone måste vara borttaget när du skickar in din mobil till oss.

Garanti
Vid köp av pre-owned/ recyclade enheter i kategorier Ny, RA , RB gäller garantin 24 månader från inköpsdatum. Garantin avser endast eventuella fabrikationsfel på produkten dvs fel som funnits där från början.

I och med att produkten är tidigare använd kan mindre repor synas på chassit, det påverkar inte funktioner eller prestanda på något sätt.

Tappskador och andra skador som orsakats av otillbörligt, felaktigt eller oaktsamt handhavande av produkten omfattas inte av garantin. Har enheten öppnats av annan serviceverkstad utan Mobilverkstan:s godkännande slutar den ursprungliga garantin att gälla.

Sedan händer det här:

  1. Du får en bekräftelse via mail/sms med en länk dit du hela tiden kan följa ditt ärende.
  2. Täcks felet av produktgarantin behöver du inte betala något. Annars skickar vi dig ett kostnadsförslag. Inom 7 dagar måste du svara på kostnadsförslaget.
  3. Om du godkänner kostnadsförslaget börjar vi direkt att reparera din produkt. Därefter skickar vi tillbaka den till dig. Skulle du inte godkänna kostnadsförslaget skickar vi tillbaka mobilen/surfplattan till dig i befintligt skick mot en servicekostnad på 350 kr. Vi kan också skicka den till återvinning kostnadsfritt om du hellre vill det.